close-icon

TLV- BEACH UNIT

מיקום: חופי הים, תל אביב

מיזם חברתי המחזק את הקשר בין תושבי ת"א לעיריית ת"א.
עיצוב עמדת חוץ המעניקה הטבה בלעדית לתקופת הקיץ בשימוש כרטיס תושב ת"א.