close-icon

SARONA- INDICATION SIGNS

מיקום: מתחם שרונה, תל אביב

פרויקט הנגשת מתחם שרונה - הפרויקט כלל פיתוח ועיצוב מערך שילוט המתבסס על ניתוח תרחישי זרימה והאופי היחודי של המתחם.