close-icon

LIVEPERSON - DEVELOPMENT SITE

מיקום: רעננה   |    שטח: 600 מ"ר

חברה טכנולוגית גלובלית העוסקת באינטראקציה עם גולשים בזמן אמת.
עיצוב חדרי הישיבות והקפיטריות במרכז הפיתוח של חברה בינלאומית.