close-icon

CITY COUNCIAL- MEMORIAL

מיקום: פתח תקווה

עיצוב שלטים אינפרומטיביים כחלק מפרוייקט "שלטים מעידים" של עיריית פתח תקווה.
השלטים מציגים תכנים הקשורים לשואה וממוקמים ברחובות הקרואים על שמם.